Euroopan Unionin perusoikeuskirja – tärkeimmät periaatteet

Vuonna 2009 oikeudellisesti sitovaksi tullut Euroopan Unionin perusoikeuskirja määrittelee unioniin kuuluvien valtioiden kansalaisten oikeudet ja vapaudet. Siinä luetellaan myös periaatteet, joita valtioiden tulee kunnioittaa pannessaan lakeja täytäntöön. Perusoikeuskirjan tärkeys on siinä, että siinä tuodaan esille Euroopan Unionin halu korostaa perusoikeuksien merkitystä. Yksinkertaistaen: unioni on yhteisö, jossa kansalaisten perusoikeudet ovat ensisijaisen tärkeitä. Perusoikeuskirjan kuusi osastoa sisältää määritelmiä kansalaisten oikeuksista ja seitsemännessä määritellään, miten näitä oikeuksia tulee soveltaa ja tulkita. perusoikeuskirjan kieliversiot löytyvät netistä. Niistä voi nähdä muun muassa, että kansalaisilla tulee olla oikeus elämään, ihmisarvoon ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Heitä ei saa missään olosuhteissa kiduttaa tai kohdella epäinhimillisesti tai halventavasti. Heillä on oikeus ajatuksen ja uskonnon vapauteen sekä sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen. Myös oikeus koulutukseen, työntekoon ja omistamiseen on mainittu perusoikeuskirjassa. Siihen sisältyy niin ikään oikeus turvapaikkaan. Ketään ei saa syrjiä kulttuurinsa, uskontonsa tai äidinkielensä vuoksi, vaan unionissa pyritään ylläpitämään kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Työntekijöiden oikeuksia ovat muun muassa neuvottelu- ja työtaisteluoikeus sekä oikeus inhimillisiin työoloihin ja -ehtoihin. Kansalaisten oikeuksia ovat muun muassa äänioikeus sekä oikeus hyvään hallintoon ja vetoomuksen esittämiseen, mahdollisuus tutustua asiakirjoihin sekä oikeus vapaaseen liikkumiseen ja oleskeluun. Euroopan Unionin perusoikeuskirja on asiakirja, joka on osaltaan myös uusia määritelmiä luova, mutta pääosin siinä vahvistetaan perinteisten, humaanien oikeuksien tärkeä rooli Euroopan Unionissa.

Euroopan Unionin perusoikeuskirja määrittelee unioniin kuuluvien valtioiden kansalaisten oikeudet ja vapaudet

(Visited 150 times, 1 visits today)

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *